Välkommen till denna boks websida!

www.carlfredrikcavallius.admetam.org


Innehåll:

* Bakgrund

* Om Carl Fredrik Cavallius

* Om boken

* Om författaren

* Försäljningsinformation

* Föredrag

* Länkar

* Första sidan

Bakgrund

Den 16 augusti 1781 föddes CARL FREDRIK CAVALLIUS i kaptensbostället Kölaboda i Göteryds socken, Sunnerbo härad i södra delen av Kronobergs län.

Han växte upp i Gustafsfors i grannsocknen Pjätteryd. Vid en visitation i församlingen ansåg den kraftfulle biskopen Olof Wallquist att pojken skulle gå i skola i Växjö.

Läsaren får i GUNNAR HYLTÉN-CAVALLIUS bok ”Inom den trånga kretsen av några tusende bönder”. Carl Fredrik Cavallius som predikant. En studie i småländsk 1800-talsförkunnelse följa Cavallius på hans bildningsväg, som närmast kom att passera både Lund och Åbo.

Efter examen blev han sedan verksam i Skärstad, Visingsö och Jönköping. Det egentliga livsverket gjorde han i Vislanda och Blädinge som ”vanlig” församlingspräst, huvudsakligen under biskop Esaias Tegnérs tid.

Vislanda Kyrka

Till innehållsförteckningen

 

 

Hurdan var Carl Fredrik Cavallius?

Studien fokuserar på hans efterlämnade handskrivna predikomanuskript. Sådana från äldre tid är idag unika. Efter prosten Carl Fredrik Cavallius finns en hel årgång inbundna predikomanuskript på sammanlagt på över 1.300 sidor.

Inte bara dessa har undersökts. Perspektivet har även blivit breddat genom att en lång rad brev från Cavallius till hans 19 år yngre vän, nykterhetsreformatorn m.m. Peter Wieselgren använts som källa.

Till innehållsförteckningen

 

Den inbundna samlingen av C.F. Cavallius handskrivna predikomanuskript

 

 

 

Om boken...

Denna nya bok är en s.k. case study, vilket innebär att läsaren genom att studera en historisk person därigenom får hjälp att förstå ett större sammanhang.

Så här torde förkunnelsen ha låtit i de välbesökta gudstjänsterna i Småland under den första delen av 1800-talet.

Några fakta om boken:

• den är på 170 sidor

• den är försedd med ett 50-tal illustrationer (foton, kartor och grafik)

• i en bilaga listas samtliga Cavallius ”postillas” predikoämnen och –delar

• utöver käll- och litteraturförteckning finns även ett utförligt personregister

• den ingår i Växjö Stiftshistoriska Sällskaps serie Skrifter (nr 13)

Oloph Bexell, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, skriver i bokens introduktion bland annat: ”Att vi här fått ett väsentligt bidrag till Växjö stifts pastoralhistoria under 1800-talet och till förståelsen av fromhetslivets utveckling i Värend står alldeles klart.

Martin Giertz skriver i Världen idag (5/5 2006): "Gunnar Hyltén-Cavallius bok är rikt illustrerad och en fröjd att läsa; ledigt skriven och med en förnämlig dokumentation. […] Denna avhandling kan på allt sätt rekommenderas som en levande skildring av det andliga livet, av spiritualiteten […] under enhetskyrkans sista tid. En vetenskaplig bragd och en spännande, ovanlig bok"

 

Till innehållsförteckningen

 

 

Om författaren...

Detta är Gunnar Hyltén-Cavallius licentiatuppsats i kyrkohistoria, framlagd vid Lunds Universitet 2002. Boken är delvis omarbetad.

Författaren, sonsons sonson till C.F. Cavallius, är född i Växjö 1949 och prästvigd i hemstiftet 1973. Under 20 år var han komminister i Eksjö och tillträdde i november 2004 en prästtjänst i Örkelljunga i Lunds stift – inte långt från gränsen till Småland och trakterna där Carl Fredrik växte upp nu för över 200 år sedan…


Till innehållsförteckningen

 

Gravsten vid Vislanda kyrka över bl.a. prosten C.F. Cavallius med maka och fyra av deras barn. Författaren vid graven.

 

Försäljningsinformation

Pris per styck 180:-

Frakt (B-post och emballage)
vid köp av ett ex. 40:-

Hur går det till att skaffa boken?

* Beställ hos författaren
Gunnar Hyltén-Cavallius
Hålegården
241 95 BILLINGE
Tel 0413 – 54 25 86
Mobiltel 070-345 52 37
E-post: gunnar.hylten-cavallius@admetam.org

Boken sänds tillsammans med inbetalningskort

* Du kan även sätta in beloppet (se ovan) på postgiro 923 90 39-2, Gamla saker & kuriosa – Antikvariat Hyltén-Cavallius, så kommer boken per post

* Vid beställning av flera ex., var god kontakta författaren

* Glöm inte uppge namn och adress!

Till innehållsförteckningen

 

 

Föredrag

Bokens författare Gunnar Hyltén-Cavallius har möjlighet att hålla föredrag i anslutning till ämnet. Han har hittills framträtt bland annat för Växjö Stiftshistoriska Sällskap i Växjö, hos Smålands Gille i Stockholm, hos Smålands Gille i Helsingborg, i Örkelljunga närradio, hos Lekmannakåren i Åsljunga, vid kulturcafé i Älmhult och i Vislanda församling/Hembygdsförening.

Vänligen kontakta Gunnar

E-post: gunnar.hylten-cavallius@admetam.org
Tel.: 0413-54 25 86
Mobiltel.: 070-345 52 37

 

Till innehållsförteckningen

 

 

Länkar

Antikvariat Hyltén-Cavallius

Vår sida på bokbörsen

Bed & Breakfast Hålegården

www.admetam.org

 

Till innehållsförteckningen